STEM kamp za djecu s teškoćama u razvoju – Zadar

STEM kamp za djecu s teškoćama u razvoju – Zadar

U sklopu projekta “STEM za sve” kojeg su sufinancirali Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a UP.04.2.1.10“ za...