U sklopu projekta “STEM za sve” kojeg su sufinancirali Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a UP.04.2.1.10“ za vrijeme proljetnih praznika (utorak 11. – subota 15. travnja 2023.) provodi se petodnevni STEM kamp za djecu s teškoćama u razvoju u Zadru.

Projekt “STEM za sve” provodi Institut za STEM edukaciju i afterschool programe u suradnji s predstavnicima visoko-obrazovnih institucija (Institut za oceanografiju i ribarstvo i RIT CROATIA) i organizacijama civilnog društva (Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor, Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize te Centar za psihološku podršku i razvoj Pričaj mi) s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.

Proljetni STEM kamp za djecu s teškoćama u razvoju spaja boravak u prirodi s aktivnostima programiranja, kodiranja, inženjerskih radionica i robotike te aktivnostima korištenja edukativne tehnologije.

GDJE?

Kamp se održava u HI Hostelu Zadar smještenom u turističkoj zoni Borik koji za djecu s teškoćama u razvoju osigurava smještaj u prilagođenim sobama. Troškovi puta, smještaja, prehrane i pratnje su osigurani sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

TKO?

Na STEM kampu sudjeluje desetero djece s teškoćama u razvoju iz cijele Hrvatske, a osim roditelja polaznika tu su voditelji aktivnosti – STEM edukatori koji imaju iskustva u radu s djecom i mladima s teškoćama u razvoju te volonteri pomagačkih zanimanja, kao i predstavnici nositelja Instituta za STEM i partnerske udruge Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize (HSUCDP).

O STEM RADIONICAMA

MODUL E is for Engineering

Naši mali robotičari se u ovom modulu kroz njima poznat sustav kockica LEGO WeDo  vrlo brzo uključuju u vježbe bez obzira na teškoću u razvoju i na praktičan način upoznaju principe rada strojeva i sustava koji ih okružuju. Praktični rad je zapravo suština ovih radionica jer djeca aktivno primjenjuju stečeno znanje i tako usvajaju sadržaj. Tijekom radionica veliki naglasak je na razumijevanju i raspravi o zadanoj temi (dizalica, metamorfoza žabe, space rover, Moon satellite, vjetrenjača), te uviđanju prednosti i mana određenog dizajna. Djeca se tako uče graditi prema uputama, sastavljati, primati i davati kritike, precizno i pošteno uspoređivati rezultate, te konačno odabrati najbolju ideju.

Na LEGO modulu namjera nam je razvijati timski duh i vježbati komunikaciju u kreativnim procesima i rješavanju problema. Portofolio aktivnosti ovog modula bazira se oko tehnologije, inženjerstva i programiranja – jer nakon prve inženjerske faze potrebno je isprogramirati projekt, razumjeti njegovu namjenu i primjenjivost mehanizma (npr koloturi, zupčanici) u stvarnom životu.

 

MODUL: T for Technology

U ovom setu radionica upoznajemo se s blokovskim programiranjem u programskoj aplikaciji “Scratch Jr.“. Kreirajući priče kroz storytelling i dizajnirajući animirane priče na temu polaznici kampa usvajaju kodiranje i dekodiranje (coding, debugging) te uče sve o “petljama” (loops) i algoritmima.

U aplikaciji Scratch naredbe se slažu kao slagalica, jedno ispod druge po principu „drag&drop“. Scratch je dječji programski jezik koji se lako uči i zatim koristi za stvaranje vlastitih računalnih igrica, projekata i ostvarivanje svih mogućih ideja uz pomoć pokreta, zvuka i slike. Programersko razmišljanje i kodovi potiču kod djece razmišljanje o uzročno posljedičnim vezama i tome kako riješiti neki problem (problem solving skills).

 

MODUL: Robotics

Naglasak je na „opipljivom programiranju“ (tangible programming) u kojem se programira pomoću fizičkih objekata (kartica), bez računala. Uz pomoć mTiny Discover Kit-a djeca razvijaju veze i asocijacije između simboličkih prikaza i usvajaju temelj za složenije programske jezike. mTiny Discover Kit je edukacijski set za razvoj digitalnih, socijalno-emocionalnih, jezičnih i logičko-matematičkih vještina, ali i ključnih vještina 21. stoljeća – kritičkog mišljenja i komunikacijskih vještina.  Ovaj set integrira raznolika znanja, te će obogatiti dječje iskustvo učenja kroz igru, poticati dječji interes za aktivno istraživanje i samostalno učenje te vježbati sposobnost prepoznavanja, razumijevanja, analiziranja i rješavanja problema. Interaktivne lekcije iz ovog modula su osmišljene upravo za poticanje kreativnog i integrativnog razmišljanja djece i razvijanje njihovih sposobnosti za cjeloživotno učenje.

 

Kratki opis projekta: 

Ciljane skupine: Ciljana skupina unutar ovog projekta su OCD-ovi koji svojim djelovanjem žele pridonijeti popularizaciji STEM područja među djecom i mladima – primarnim krajnjim korisnicima ovog projekta.

Projektom se nastoji educirati članove udruga, povezati civilni i akademski sektor te popularizirati primijenjenu znanost (posebice u području ekologije i očuvanja okoliša) i STEM koncepata. Jačanjem kapaciteta organizacija kroz studijske posjete i radionice, u području razvoja programa i projekata za djecu i mlade u području STEM-a, inovativnih metoda učenja i poučavanja, zagovaranja i popularizacije STEM-a omogućiti će se približavanje STEM područja krajnjim korisnicima kroz povećan broj izvaninstitucionalnih aktivnosti.

 

Cilj projekta: Projekt “STEM za sve” ima za cilj ojačati kapacitete četiriju organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a među djecom i mladima. Projekt je primarno usmjeren na specifična područja STEM-a u kojima su visoko-obrazovne institucije i OCD uključene u projekt, dok će se kroz provedbu tribina usmjeriti na šira područja STEM-a kako bi se cjelokupno područje populariziralo među općom populacijom.

 

Ukupna vrijednost projekta: 886.943,43 HRK

Odobrena bespovratna sredstva:  886.943,43 HRK

Razdoblje provedbe: lipanj 2021. – lipanj 2023. ( 24 mjeseca)

Nositelj projekta: Institut za STEM edukaciju i afterschool programe, Zagreb

Kontakt osoba: Božena Vrgoč, info@stemzasve.eu, mob: 0922029794