Partneri projekta

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Institut za oceanografiju i ribarstvo, kao multidisciplinarna javna znanstvena ustanova bavi se istraživanjima raznovrsnih aspekata priobalnog i morskog okoliša. U njoj je zaposlen značajan broj znanstvenika, njih 47 sa doktoratom i respektabilnim radom na polju problematike morskih ekosustava, ekologije i zaštite okoliša. IZOR ima značajno iskustvo u pripremi i provedbi kako EU projekata, tako i nacionalnih projekata, te aktivnostima u području zaštite prirode i okoliša, akcijama čišćenja morskog okoliša, zaštite bioraznolikosti, edukacije ciljanih skupina civilnog društva poput ribara, te djece i mladih, kao i informiranja lokalnog stanovništva o vrijednostima svih sastavnica morskog okoliša i nužnosti njegove zaštite.

U sklopu projekta „STEM za sve“ IZOR kao znanstvena institucija pomaže organizacijama civilnog društva da steknu nove vještine i znanja iz područja Science – Znanost te kroz posjet BIOS brodu na kojem se provode znanstvena istraživanja omogućuje članovima OCD-ova sudjelovanje u pravom znanstvenom istraživanju na moru. IZOR osigurava profesionalnu podršku te mentorstvo u procesu opremanja prostora koji će služiti za postavljanje trajnog inovativog, interaktivnog postava “Dupin” poduprtog novim tehnologijama (VR naočale, pametna ploča) namijenjenog popularizaciji STEM-a među djecom i mladima te općoj populaciji. Također, svojim stručnim znajima sudjeluje u kreiranju sadržaja za VR tehnologiju (biljni i životinjski svijet u VR animaciji podmorja).

Poveznica: https://acta.izor.hr/wp/o-institutu/

RIT Croatia

RIT Croatia je visokoobrazovna ustanova osnovana 1997.godine. Danas broji 90 suradnika od koji je 65 stalno zaposleno te 25 povremeno zaposleno na kampusima u Dubrovniku i Zagrebu. Obzirom da izvode 3 studijska programa na dvije lokacije (Međunarodno poslovanje, Web & Mobile Computing/Informacijske Tehnologije, Service Management), većina zaposlenih osoba je nastavni kadar, od čega njih preko 20 sa doktoratom, značajnim znanstvenim iskustvom i iskustvom sudjelovanja na raznim projektima. Većina nenastavnog osoblja kontinuirano sudjeluje u programima cjeloživotnog obrazovanja a pojedinci su angažirani na sveobuhvatnim internim projektima. Isti zaposlenici do sada su radom kod partnera stekli iskustva upravljanja i administracije značajnih projekata te se kontinuirano educiraju za potrebe provedbe projekata te su sudjelovali u nizu međunarodnih programa i suradnji na interno financiranim projektima. Zbog svega navedenog smatramo da posjeduju dovoljno ljudskih potencijala za provedbu ovog projekta te da su ljudski kapaciteti ravnomjerno raspoređeni na oba kampusa – u Dubrovniku i Zagrebu.

Partner RIT Croatia sudjeluje u provedbi aktivnosti u sklopu Elementa 1: Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa popularizacije STEM-a u sklopu kojega će biti zadužen za organizaciju i provedbu ciklusa edukacija predavača RITa na temu Informacijske tehnologije / Web and Mobile Computing te studijskog posjeta RIT Croatia kampusu u Zagrebu. Svjesni važnosti STEM tehnologija, svi studijski programi RIT Craotia, a posebno studijski program Informacijskih tehnologija, su usmjereni na poticanje studenta na integraciju tehologija u svakodnevni život. Na ovome projektu fokus i odgovornosti RIT Craotia će biti na edukaciji udruga civilnog društva kako bi bili što bolje osposobljeni za rad sa krajnjim korisnicima. Edukacije će se odvijati u formi radionica, Također, partnerska uloga obuhvaća i studijske posjete fakultetu kao i radionice na temu programiranja u RIT računalnim laboratorijima opremljenim suvremenom tehnologijom (po dva računalna laboratorija u Dubrovnik u Zagrebu, sa više od 150 vrhunskih računala i opremom za održavanje telekonferencija).

RIT Croatia  djeluje kao mentor partnerskim OCD-ima na razvijanju pilot projekata, savjetuje ih u pogledu optimalne tehnološke izvedbe pilot projekata i provodi superviziju te vrši aktivnosti mentorstva za OCD-ove radi boljeg upravljanja stalnim postavima i prezentiranja sadržaja krajnjim korisnicima

Poveznica: https://www.croatia.rit.edu/RITCroatia-naslovna

Pozitiva Samobor

Pozitiva Samobor udruga je za održivi razvoj koja s troje zaposlenih, aktivnim članovima i volonterima stvara mlade lidere 21. stoljeća te podržava mlade u razvoju i uči ih da preuzmu inicijativu. Pozitiva Samobor kreira i provodi programe usmjerene na razvoj vještina mladih i otkrivanje njihovih talenta, podučavajući ih kako da postanu aktivni građani i nauče preuzeti odgovornost. Želimo mladima dati korisne alate koji će ih motivirati da postanu intelektualno i fizički aktivniji, time ih razvijajući u lidere 21. stoljeća. Cilj holističkog pristupa razvoju naših programa i organizacije je uključiti djecu i mlade u zajednicu koristeći metode neformalne edukacije. Nastojimo usmjeriti mlade u aktivnosti koje im predstavljaju osobni izazov i kroz koje mogu stjecati nova iskustva. Osjećamo se odgovornim preuzeti ulogu u održivom razvoju svijeta oko nas. Fokusirani smo na rad sa mladima koji će biti dovoljno snažni i kompetentni da donesu željene promjene i ostvare postavljene ciljeve za održivi razvoj svijeta.

Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor kao partnerska organizacija civilnog društva na ovom projektu surađuje s prijaviteljem i ostalim partnerima kroz sve elemente u svrhu jačanja svojih kapaciteta i educiranja članova kako bi se mogli razvijati i postati kompetentni za provedbu budućih aktivnosti i popularizaciju STEM-a u svom radu s djecom i mladima. Unutar Elementa 1: Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa popularizacije STEM-a Pozitiva Samobor sudjeluje u aktivnostima jačanja soft vještina (učenja novih metoda poučavanja i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija) za poučavanje različitih skupina krajnjih korisnika, koje uključuju edukacije,seminare, predavanja, studijske posjete, sajmove i konferencije da zajedno s ostalim partnerima OCD-ovima i prijaviteljem stekne nove vještine i znanja te uvid u primjere dobre prakse i načine na koje se STEM može popularizirati na razini opće populacije, ali i samo na razini specifične skupine poput djece, mladih ili odraslih koji nisu karijerno usmjereni na STEM znanstveno područje. Putem Elementa 2: Aktivnosti organizacije trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike: djecu i mlade te opću populaciju u suradnji s Instititom za STEM edukaciju i afterschool programe te RIT Croatia koji im osigurava profesionalnu i organizacijsku podršku te mentorstvo, oprema svoj prostor u Samoboru koji će služiti za postavljanje trajnog, inovativnog, interaktivnog STEM kutka za korištenje tehnologije u biouzgoju namijenjenih popularizaciji STEM-a među djecom i mladima te općoj populaciji. Kroz Element 3: Razvoj i provedba (višednevnih) lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a Pozitiva Samobor provodi višednevne radionice za zainteresirane grupe djece, mladih i opće populacije u svojim prostorima. Cilj ovih radionica je promicanje i podizanje interesa za područje STEM-a, osobito za korištenje tehnologije u biouzgoju, za mlade i širu javnost/opću populaciju. s ciljem poticanja kritičkog promišljanja, interesa za učenje i/ili cjeloživotno obrazovanje u STEM području. Radionica odabranu temu digitalizacije biouzgoja obrađuje detaljno, objašnjava je i prezentira praktično.

Poveznica: https://www.pozitivasamobor.hr/

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize (skraćeno: HSUCDP) osnovan je 1968. godine. U HSUCDP-u je zaposleno 4 djelatnika. Savez ima izgrađene kapacitete i postojeće iskustvo za provedbu projekata i programa te zagovaračkih kampanja s naglaskom na osobe s cerebralnom i dječjom paralizom. HSUCDP vrši edukacije i radionice za voditelje udruga i stručne suradnike udruga koje se odnose na izgradnju kapaciteta udruga osoba s invaliditetom i radionice organizacijskog razvoja udruga; jačanje vještina voditelja udruga, kapaciteta za upravljanje projektima, učinkovitim timovima, ”start-up” programima i uslugama organizacije. Osiguran je kontinuitet financiranja i financijska stabilnost rada.

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize u projektu „STEM za sve“ usmjeren je na jačanje kapaciteta svojih članova za provedbu STEM aktivnosti i popularizaciju STEM-a u specifičnoj kategoriji krajnjih korisnika djece i mladih s teškoćama u razvoju. Sudjelovanjem u aktivnostima predviđenima kroz Element 1: Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa popularizacije STEM-a članovi HSUCDP jačaju soft vještine za poučavanje ciljane skupine krajnjih korisnika kao i tehničke vještine u smislu korištenja asistivne tehnologije i edukativne tehnologije u radu s djecom i mladima s teškoćama u razvoju kroz sudjelovanje na edukacijama, predavanjima, seminarima, ATAAC konferenciji i studijskim posjetama. Obrazac B 19 Putem Elementa 2: Aktivnosti organizacije trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike: djecu i mlade te opću populaciju u suradnji s Instititom za STEM edukaciju i afterschool programe radi na pripremi i organizaciji STEM kampa za djecu s teškoćama u razvoju,a kroz Element 3: Razvoj i provedba (višednevnih) lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a HSUCDP zajedno s Prijaviteljem provodi 5-dnevni STEM kamp.

Poveznica: https://www.hsucdp.hr/

Centar Pričaj mi

U svom dosadašnjem djelovanju Centar Pričaj mi nije bio u prilici steći prethodno iskustvo kao korisnik ili partner u EU fondovima, no uspješno vodi nekoliko internih projekata poput:

● program psihosocijalne podrške hospitaliziranoj djeci “Ispričat ću ti priču” koji je usmjeren na povećanje kvalitete života hospitalizirane djece kroz pripremu i izvedbu različitih predstava na dječjim odjelima bolnica u Zagrebu,

● projekt “Ku-Kuc – Priča je unutra” kojeg podržavaju vrtići grada Zagreba

● projekt “Kad ti život da limun, napiši priču o limunu” – edukacija za odgojitelje i stručne suradnike dječjih vrtića. Cilj Centra Pričaj mi je kroz sudjelovanje na ovom projektu ojačati kapacitet svojih članova za provedbu i popularizaciju STEM aktivnosti kroz direktan rad s djecom i roditeljima

Centar Pričaj mi u projektu „STEM za sve“ usmjeren je na jačanje kapaciteta svojih članova za provedbu STEM aktivnosti i popularizaciju STEM-a prema djeci kao krajnjim korisnicima i to putem edukacije roditelja. Sudjelovanjem u aktivnostima predviđenima kroz Element 1: Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa popularizacije STEM-a članovi Centra Pričaj mi jačaju soft vještine za poučavanje ciljane skupine krajnjih korisnika kao i tehničke vještine u smislu korištenja asistivne tehnologije i edukativne tehnologije u radu s djecom I roditeljima kroz sudjelovanje na edukacijama, predavanjima, seminarima, konferencijama i studijskim posjetama. Putem Elementa 2: Aktivnosti organizacije trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike: djecu i mlade te opću populaciju u suradnji s Instititom za STEM edukaciju i afterschool programe radi na pripremi i organizaciji webinara o psihološkim aspektima korištenja digitalnih tehnologija kod djece i modelima offline/screen free STEM aktivnosti za djecu koja će biti namijenjena roditeljima ,a kroz Element 3: Razvoj i provedba (višednevnih) lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a provode online webinar za roditelje djece koja su uključena u pilot projekte te osiguravaju njegovu trajnu dostupnost svim roditeljima na online platformi projekta. Cilj ovog webinara je potaknuti provođenje STEM aktivnosti u obiteljskom okruženju i educirati roditelje o adekvatnim načinima korištenja edukativne tehnologije.

Poveznica: http://pricajmi.hr/

Javite nam se

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja budite slobodni javiti se kroz našu kontakt formu.

15 + 4 =

INSTITUT ZA STEM EDUKACIJU I AFTERSCHOOL PROGRAME

Vrhovčev vijenac 56, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 92 209 2794
Facebook: STEM za sve
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Instituta za STEM edukaciju i afterschool programe.