U mjesecu lipnju održavaju se besplatne tribine na temu „Znanstvena postignuća u STEM-u u radu s djecom (pred)školske dobi“ koje provodimo u sklopu EU projekta „STEM ZA SVE“ , a kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Tema je od iznimnog značaja za kolegice odgojiteljice, kao i za roditelje čija djeca pohađaju STEM radionice, ali prilika za sve ostale roditelje koji žele saznati više o STEM programima, edukativnoj tehnologiji i inovacijama u odgojno-obrazovnom kontekstu.

 

 Teme kojih ćemo se dotaknuti na prezentaciji tribine:

–          Znanstvena dostignuća u STEM-u

–          Popularizacija STEM-a kroz projektne aktivnosti

–          O udruzi Institut za STEM i njenom djelovanju

–          Što (ni)je STEM?

–          Utjecaj rane STEM edukacije na razvoj djece

–          Poticanje STEM koncepata u predškolskoj dobi

–          Digitalizacija: edukativna (EdTech) i asistivna tehnologija (AT)

–          Q&A

 

Ova tribina zamišljena je kao uvod u područje s velikim potencijalom u pogledu metodike poučavanja te kreativnosti STEM sadržaja koji se prezentiraju djeci predškolske i školske dobi.

 

Moderatori tribine: 

Božena Vrgoč pedagoginja je i predsjednica udruge „Institut za STEM edukaciju i afterschool programe“. Institut za STEM udruga je lider u STEM edukaciji, poznata po provedbi kraćeg odgojno obrazovnog programa “STEM u vrtiću” za rano učenje robotike i programiranja za djecu od 4 do 7 godina koji je verificiran pri MZO, a provodi se u dječjim vrtićima. Na tribinama sudjeluju i ostali odgojno obrazovni stručnjaci.

 

Vidimo se:

  • 3.2023. u 17:00 u DV Dječji koraci, Buzinski krči 3, Zagreb
  • 6.2023. u 16:15 u DV Trnoružica, Russanova 11, Zagreb
  • 6.2023. u 17:00 u DV Dječji grad, Ulica Maksa Puša 1, Bobovica-Samobor

 

 

*Sadržaj objave isključiva je odgovornost Instituta za STEM.