Pozivamo Vas na online Tribinu: Znanstvena postignuća u STEM-u u radu s djecom predškolske i školske dobi u srijedu, 5. travnja u 16:00 h. 

Tribina je namijenjena odgojno-obrazovnim stručnjacima, roditeljima, organizacijama civilnog društva koje rade u STEM području i općoj populaciji građana zainteresiranih za nove tehnologije i inovacije u odgojno-obrazovnom kontekstu, a provodi se u sklopu EU projekta STEM ZA SVE kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Znanost postaje sve bitnija u vremenu kada STEM edukacija zajedno sa STEM područjima dominira na tržištu rada i u području školstva. Postavlja se pitanje o održivosti modela s naglaskom na navedena područja bez prilagodbe jezika znanosti za različite ciljne populacije. Djeca predškolske i školske dobi tako predstavljaju najranjiviju skupinu u pogledu informacija koje zaprimaju i načina na koje iste razumiju. Načini na koji se ova prilagodba informacija može ostvariti su razni te je ova tribina zamišljena kao uvod u područje s velikim potencijalom u pogledu metodike poučavanja te kreativnosti sadržaja koji se prezentiraju ciljanoj populaciji.

Tribina se održava online u srijedu, 5. travnja od 16 do 18 h sa streamingom na društvenim mrežama projekta STEM ZA SVE https://web.facebook.com/STEMzasve/ 

Dodaj događaj u svoj kalendar: 

https://web.facebook.com/events/1611446475991228/ 

 

Edukativna tribina uključuje gostovanje stručnjaka iz područja znanosti i STEM područja:

1. Milena Prodanić Tišma, osnivačica i ravnateljica „Bright Horizons – International British School of Zagreb“. Bright Horizons primjenjuje internacionalno priznat edukativni program International Primary Curriculum zajedno s britanskim nacionalnim kurikulumom te je priznata od krovne organizacije COBIS i MZO. Misija same institucije je promicanje ljubavi prema učenju uz naglasak na jedinstvenost svakog djeteta, a spomenuti kurikul se fokusira na učenje kroz igru u kojoj se djecu oprema vještinama potrebnim za uspjeh u svijetu koji traži prilagodbu na promjene. Veliki naglasak škole je na STEM područjima, kako u izvannastavnim aktivnostima, tako i u Erasmus+ projektima.

2. Branka Novosel, dr. sc. u Hrvatsku je dovela znanstvene programe koji omogućavaju učinkovitiji rast djece i odraslih. Osim što već 26 godina vodi školu stranih jezika u Samoboru i u Hrvatsku je dovela ALOHA Mentalnu aritmetiku, Branka Novosel je edukatorica koja je među prvima u Hrvatskoj prepoznala važnost prakticiranja mindfulnessa za djecu i odrasle. Predmet njenog znanstvenog interesa je neuroedukacija – kako najnovije znanstvene spoznaje o funkcioniranju mozga prenijeti u škole i učionice. Educirala se u različitim mindfulness metodama, nakon čega je napravila komparativnu analizu različitih pravaca u mindfulnessu, te osmislila program mindfulnessa Mind Body Lab za polaznike od predškolske dobi do programa za menadžere.

3. Ksenija Benaković, mag. psych., dopredsjednica Udruge „Vjetar u leđa“ te kreatorica i voditeljica radionica za darovitu djecu „Iskrice“. Udruga „Vjetar u leđa“ predstavlja prostor za kreativnu, darovitu i talentiranu djecu u kojem im se pružaju dodatni programi kroz izvannastavne aktivnosti, verificirani program „Iskrice“ te savjetovanje. Jedan od ciljeva udruge je spajanje znanstvene spoznaje s praktičnim radom uz neosporivi doprinos u postizanju optimalnog razvoja djece kroz ostvarivanje njihovih potencijala. 

4. Gorana Mišćenić, univ. spec. psych. Zaposlena je u DV Opatija gdje zajedno s odgajateljima i članovima stručnog tima pronalazi i predlaže različite načine zadovoljavanja djetetovih potreba te obogaćivanja odgojno-obrazovnog rada. Voditeljica je programa radionica za roditelje „Rastimo zajedno“, “Rastimo zajedno plus” te Kluba očeva Rastimo zajedno. Tijekom Covid 19 pandemije, zajedno sa svojim suradnicima aktivno sudjeluje u pronalaženju alternativnih načina pružanja podrške roditeljima, ali i provođenja dodatnih programa s djecom u novonastalim okolnostima. Promovirana je u zvanje stručnog suradnika savjetnika.

 

Moderatorica: 

Božena Vrgoč, voditeljica projekta STEM ZA SVE, predsjednica udruge „Institut za STEM edukaciju i afterschool programe“ te osnivačica centra „EDUCATIVO“. Institut za STEM udruga je lider u STEM edukaciji, poznata po provedbi kraćeg odgojno obrazovnog programa “STEM u vrtiću” za rano učenje robotike i programiranja za djecu od 4 do 7 godina koji je verificiran pri MZO, a provodi se u dječjim vrtićima. Osim popularizacije STEM-a među djecom i mladima, Božena provodi poduku odgojitelja iz metodike kroz edukaciju “STEM U RPOO”. 

Govornici tribine će kroz 20 minuta prezentirati dostignuća u matičnoj ustanovi, objasniti svoje područje djelovanja te navesti svoje viđenje smjera znanstvenih dostignuća u STEM-u pri edukaciji djece školske i predškolske dobi. Posljednjih 30 minuta tribine je osmišljeno kao panel rasprava na navedenu temu.

 

 

*Sadržaj objave isključiva je odgovornost Instituta za STEM.