Webinar za roditelje i odgajatelje na temu ekranizacije održan je 27.9.2022. u sklopu aktivnosti projekta www.stemzasve.eu , a isti je u trajanju od 60 minuta dostupan na sljedećim poveznicama:
 

Webinar je vodila Jurana Pavlović, mag.psih., stručna suradnica za razvoj i koordinaciju programa partnerske udruge na projektu Centar Pričaj mi, a moderirala Božena Vrgoč, ped. voditeljica projekta i predsjednica udruge Institut za STEM edukaciju i afterschool programe. Webinar obuhvaća teme o tome kako ekranizacija utječe na mozak djeteta, prezentira roditeljima i odgajateljima pozitivne i negativne strane korištenja digitalnih tehnologija kod djece, educira kako dijete učiti adekvatnom korištenju digitalnih tehnologija te daje pregled kako digitalni sadržaji i ekranizacija utječu na socio-emocionalni i kognitivni razvoj. U vremenu kada su svi više izloženi ekranizaciji ovaj webinar pomaže roditeljima i odgajateljima u uspostavljanju ravnoteže digitalnog i nedigitalnog sadržaja i aktivnosti za djecu. Za sve upite na ovu temu možete se obratiti kolegici Jurani na mail info@pricajmi.hr

*Sadržaj objave isključiva je odgovornost Instituta za STEM edukaciju i afterschool programe.